Arkiv - slöjd

2017-2018

Uppgifterna för gymnasiediplomet i slöjd 2017-2018 (pdf)

2016-2017

Allmänna anvisningar för gymnasiediplomet för studerande som inlett sina gymnasiestudier före den 1 augusti 2016 (pdf)

Gymnasiediplomet i slöjd för studerande som inlett sina gymnasiestudier före den 1 augusti 2016 (pdf)

Uppgifterna för gymnasiediplomet i slöjd 2016-2017 (pdf)

2015-2016

Allmänna anvisningar för avläggande av gymnasiediplom 2015-2016 (pdf)
Gymnasiediplomet i slöjd 2015-2016 (pdf)
Uppgifterna för gymnasiediplomet i slöjd 2015-2016 (pdf)

2014-2015

Allmänna anvisningar för avläggande av gymnasiediplom 2014-2015 (pdf)
Gymnasiediplomet i slöjd 2014-2015 (pdf)
Uppgifterna för gymnasiediplomet i slöjd 2014-2015 (pdf)

2013-2014

Allmänna anvisningar för avläggande av gymnasiediplom 2013-2014 (pdf)
Gymnasiediplomet i slöjd 2013-2014 (pdf)
Uppgifterna för gymnasiediplomet i slöjd 2013-2014 (pdf)

2012-2013

Allmänna anvisningar för avläggande av gymnasiediplom 2012-2013 (pdf)
Gymnasiediplomet i slöjd 2012-2013 (pdf)
Uppgifterna för gymnasiediplomet i slöjd 2012-2013 (pdf)

2011-2012

Allmänna anvisningar för avläggande av gymnasiediplom 2011-2012 (pdf)
Gymnasiediplomet i slöjd 2011-2012 (pdf)
Uppgifterna för gymnasiediplomet i slöjd 2011-2012 (pdf)

2010-2011

Allmänna anvisningar för gymnasiediplomet 2010-2011 (pdf)
Gymnasiediplomet i slöjd 2010-2011 (pdf)
Uppgifterna för gymnasiediplomet i slöjd 2010-2011 (pdf)

Bilaga 1: Anvisningar till den studerande (pdf)
Bilaga 2: Verksamhetsplan (pdf)
Bilaga 3: Bedömningsblankett (pdf)

2009-2010

Gymnasiediplomet i slöjd 2009-2010 (pdf)
Uppgifter (pdf)
Bilaga 1: Anvisninar till den studerande (pdf)
Bilaga 2: Verksamhetsplan (pdf)
Bilaga 3: Bedömningsblankett (pdf)

2008-2009

Gymnasiediplomet i slöjd 2008-2009 (pdf)
Uppgifter 2008-2009 (pdf)
Anvisningar för den studerande 2008-2009 (pdf)

2007-2008

Gymnasiediplomet i slöjd 2007-2008 (pdf)
Uppgifter 2007-2008 (pdf)
Anvisningar för den studerande 2007-2008 (pdf)

2006-2007

Gymnasiediplomet i slöjd 2006-2007 (pdf)
Uppgifter 2006-2007 (pdf)
Anvisningar för den studerande 2006-2007 (pdf)