Arbetarskydd

Att uppmärksamma arbetarskyddsfrågor i undervisningen är viktigt med tanke på skapandet av en förebyggande säkerhetskultur. När man lär sig göra olika saker är det viktigt att samtidigt lära sig göra det säkert.

Redan i skolan kan eleverna lära sig vilken betydelse en säker omgivning har för deras och hela personalens välmående.
En säker inlärnings- och arbetsmiljö och en bra atmosfär skapar förutsättningar för framgångsrik inlärning.

Undervisnings- och bakgrundsmaterial

På följande webbsidor finns undervisnings- och bakgrundsmaterial om arbetarskyddsfrågor:

Ungdomar och arbete

Varje år råkar ungdomar ut för närmare 30 000 olycksfall i arbetet. Män drabbas tre gånger oftare än kvinnor, men bland unga kvinnor ökar antalet olycksfall snabbast. Ett arbetsolycksfall kan för många unga innebära förlust av hälsa och krossade framtidsplaner genom att de tvingas byta yrke.

Information om arbetarskyddsfrågor som gäller ungdomar:

  • Arbetshälsoinstitutet har temavis information om hur man kan förebygga och hindra olycksfall i arbetet och hur man kan hålla sig frisk och må bra i arbetet. 

Lagstiftning som berör ungdomar i arbetet:

Text: Outi Nysten-Mäkelä, social- och hälsovårdsministeriet, arbetarskyddsavdelningen
Översättning och bearbetning: Pamela Friström