Hem och fritid

Här hittar du information om hur du kan undvika olyckor i hemmet och på fritiden, hur man hanterar elektrisk utrustning, kemikalier och fyrverkerier rätt samt hur man skaffar och tillreder säker mat.Det är också viktigt att varje medborgare har grundkunskaper om konsumentskydd och första hjälpen.Du hittar du också information från utrikesministeriet om hur man reser säkert. För de högre årskurserna finns också viktig information om säker sex.

Förebygg olyckor i hemmet och på fritiden

Olyckorna i hemmet sker oftast då barn faller och slår sig när de springer eller leker. Därefter följer olycksfall som orsakas av olika föremål, till exempel vassa eller heta föremål som saxar, knivar, kokkärl och spisar. Den tredje vanligaste orsaken till barns olyckor är förgiftningar.

Genom att göra hemomgivningen så säker som möjligt och genom att hjälpa barnen att se på omgivningen ur ett säkerhetsperspektiv kan man förebygga olyckor. Genom att observera och göra slutsatser kan barnen lära sig förutse potentiella faror i omgivningen.

- Jag sprang på en stenig strand och vrickade foten. Man borde inte springa om man inte vet vad som finns under fötterna.

- Jag brände fingret på spisplattan när jag skulle känna efter om den var het - det kunde jag ha undvikit genom att i stället droppa lite vatten på plattan.

- Jag höll på att mata hästen när den ryckte till så att grimman snodde sig runt mitt finger och bröt fingret. Jag borde inte ha tvinnat remmen runt mitt finger och jag borde ha bett någon som var erfaren förklara för mig hur man leder en häst.

Barn under 10 år råkar oftast ut för olyckor hemma eller på gården. Barn i åldern 10-14 råkar oftast ut för olyckor när de utövar idrott. Den nästvanligaste olycksorsaken för barn i åldern 10-14 är olyckor i hemmet.

Läs mera om hur du kan förebygga olyckor i hemmet och på fritiden:

 • Vision: Inte en enda elev skadar sig och inga olyckor inträffar
Text: Mirka Koskinen, Folkhälsoinstitutet, Enheten för prevention av hem- och fritidsolyckor
Översättning och bearbetning: Pamela Friström

Elsäkerhet

Trots att elolyckor är ovanliga skadas och dör människor på grund av elchocker varje år. Elektrisk utrustning orsakar också bränder.

Vad borde man veta om elsäkerhet? Vilka situationer är farliga och hur undviker man olyckor? Med hjälp av följande material kan du lära dig de viktigaste sakerna om elsäkerhet. Materialet kan utnyttjas i olika ämnen (till exempel fysik, hälsokunskap, teknisk slöjd, huslig ekonomi och miljö- och naturkunskap).

Läs mera om elsäkerhet:

 • Vad är en säkring? Vad är skillnaden mellan vanliga och skyddsjordade eluttag? Vilka elapparater får man använda utomhus? På Säkerhetsteknikcentralen (TUKES) webbsidor om elsäkerhet finns flera omfattande informationspaket med detaljerad och lättfattlig information om elsäkerhet, bland annat om hur man undviker elbränder och om första hjälpen vid elolyckor.
 • Konsumentverkets publikation om CE-märkning
Text: Willy Toiviainen, TUKES
Översättning och komplettering: Pamela Friström

Farliga ämnen

Hemma och på fritiden hanterar vi många slags kemikalier, till exempel kosmetika, tvättmedel, målarfärg, lim, lack och oljeprodukter. I synnerhet med farliga kemikalier och explosiva ämnen ska man handskas extra försiktigt.

På följande webbsidor finns information om hur du säkert kan handskas med farliga ämnen:

Text: Willy Toiviainen, TUKES
Översättning och komplettering: Pamela Friström

Säkra livsmedel

På följande webbsidor finns viktig information om hur du säkert kan handskas med livsmedel och om hur du kan undvika att skadas av den mat du äter:

 • På Finfoods webbplats finns ett stort informationspaket avsett att användas i undervisningen (finska). På webbplatsen finns bland annat information om vad man ska tänka på när man handlar mat, hur man ska hantera livsmedel hemma, ekologisk mat och hur man kan skydda sig mot matförgiftning.
 • På Livsmedelsverkets webbplats finns information om livsmedel, om hur man förvarar dem rätt och hur man behandlar dem hygieniskt. På webbplatsen finns också en animation som visar hur man ska tvätta händerna.
 • På Livsmedelsverkets webbplats finns allmän information om matförgiftningar och annat.
 • Livsmedelsverkets webbplats (Sverige) finns en mängd information om mat och hälsa samt en särskild sektion ägnad åt säker mat.
 • På den finska webbplatsen för Rejäl handel (informationen främst på finska) eller på den svenska webbplatsen för Rättvisemärkt finns information om rättvis handel-märkta livsmedelsvaror.
 • Marhaförbundets webbplats innehåller nyttig information om ekologi; lismedel och om hushåll.

  Text: Anna-Elina Karjalainen
  Översättning och komplettering: Pamela Friström