Första hjälpen

På följande sajter finns information om första hjälpen och blodgivning:

  • På en kurs i första hjälpen får alla som har fyllt 12 år lära sig första hjälpen-åtgärder. Finlands Röda Kors ordnar många olika slags första hjälpen-kurser (Finlands Röda Kors.)
  • Vårdguiden är Stockholms läns landstings webbplats med information om hälso- och sjukvård. På webbplatsen finns en sektion med omfattande information om första hjälpen (klicka på länken första hjälpen).
  • Första hjälpen-anvisningarna förklarar enkelt och kortfattat hur man ska handla i en olyckssituation. (Finlands Röda Kors)
  • Donerat blod räddar många patienters liv. Med de olika beståndsdelarna i blodet behandlas en lång rad sjukdomar av olika slag. De ges också till patienter som drabbats av olyckor eller som opereras. Den som är frisk, är i åldern 18-65 år och väger minst 50 kilo, kan ge blod. Bekanta dig med Röda Korsets blodtjänst.
Text: Marketta Eggleton, Finlands Röda Kors
Översättning och komplettering: Pamela Friström