Säker sex

Säker sex skyddar från oönskade graviditeter och från sjukdomar som smittar genom sexuellt umgänge. Till säker sex hör att man respekterar och värdesätter sig själv och sin partner.

När båda är måna om att ta hand om och skydda sig själva och sin partner känns umgänget säkert. Tryggheten ökar i sin tur njutningen. I säker sex är kroppens sekret inte i beröring med partnerns slemhinnor.

Allmän information:

  • Folkhälsans webbsidor om sexuell hälsa. Via webbsidorna kan man bland annat ställa frågor om sexuell hälsa och samlevnad till experter.
  • Säkraresex.se - en webbplats med mångsidig information om sexuell hälsa. Webbplatsen produceras av Lafa – Enheten för sexualitet och hälsa (Sverige).
  • På webbplatsen www.tohtori.fi finns grundläggande information om sexuell hälsa och preventivmedel (på finska).
  • Rfsu:s webbplats - sexualundervisning

Hiv och aids:


Text: Marketta Eggleton, Finlands Röda Kors
Översättning och komplettering: Pamela Friström