Internet på gott och ont

I takt med att skolorna har kopplat upp sina datorer på internet har lärare och elever ställts inför en mängd nya utmaningar.

Genom internet sprids datavirus som kan förstöra program, missbruka dina personuppgifter, stjäla lösenord och i värsta fall göra din dator oanvändbar.En annan utmaning är de etiska perspektiven på internet. Via internet är det mycket lätt att sprida program, musik, bilder och texter. Problemet är att en stor del av materialet på internet skyddas av upphovsrätten och att det finns lagar och bestämmelser som reglerar hur man får andvända materialet.

På följande webbsidor finns information om internet som utbildningsanordnare, enskilda skolor, lärare, elever samt föräldrar kan har nytta av:

  • Ett informationspaket med anvisningar, praktisk hjälp och färdiga modeller gällande säkerheten i användandet av internet i europeiska skolor. Materialet är uppdelat i fem kategorier: 1.) Internetsäkerhet  2.) Godtagbar användning av internet  3.) Anvisningar  4.)  Mångsidigt användande av internet  5.)  Nätetikett Se materialet Säker användning av nätet (Edu.fi > HItta material)

  • Källskydd - tro inte allt du läser! Källkontoret är ett interaktivt läropaket som handlar om källkritik. Materialet består av texter som sporrar till självständigt tänkande och övningsuppgifter som eleverna kan lösa individuellt eller i grupp. Eleverna lär sig bedöma och reflektera över hur och när och vad man använder internet till. (Utbildningsstyrelsen.)