Gränsbevakningsväsendet

Gränsbevakningsväsendet är en säkerhetsmyndighet vars syfte är att trygga förhållanden inom vårt lands gränsområden. Gränsbevakningsväsendet är underställt inrikesministeriet.

De viktigaste uppgifterna för gränsbevakningsväsendet är gränsövervakningen vid landgränserna och på havsområdet, gränskontrollen vid gränsövergångsställena i hamnar och på flygplatser samt räddningsverksamheten speciellt på sjöområden.

Text: Päivi Kaasinen, Gränsbevakningsväsendet