Polisen

Polisens uppgift är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet, att förebygga och utreda brott samt att se till att brott blir föremål för åtalsprövning.
En polisanmälan kan göras på närmaste polisstation, per telefon, per fax, på en elektronisk blankett eller också kan man anmäla saken för en polispatrull.
Polisen ansvarar också för olika tillståndstjänster. Polisen koncentrerar sig i sitt trafiksäkerhetsarbete på hastighetsövervakning, övervakning av alkohol- och drogmissbruk i trafiken, hur skyddsanordningar används samt på förare som utgör en risk i trafiken. Till polisens arbete hör också att ingripa i situationer där någon bryter mot trafikreglerna.

Text: Anna-Minna Lukkala, Inrikesministeriet, Polisavdelningen
Bearbetning: Pamela Friström

Känner du igen polisen?

Polisens uniform visar medborgarna att den som bär den har rätt och skyldighet att agera som en myndighetsperson. Det är bara en polis som får använda polisens uniform eller tjänstedräkt. Ingen annan har rätt att använda kläder eller plagg som på ett vilseledande sätt liknar polisens tjänsteuniform eller tjänstedräkt. Det är också förbjudet att använda polisens emblem eller ett märke som liknar det.

Polisens uniform:

Den finska polisen arbetar i varierande miljöer. Polisen måste röra sig på små gator i städer, på landsväg, i fjällen, till sjöss och så vidare. Årstidsväxlingarna ställer också krav på polisens fordon. I Finland kan man se polisen röra sig med bland annat bil, cykel, båt, vattenjet, motorcykel, skoter, snöskoter eller till häst.

Polisens fordon:

Polishundar:

Text: Anna-Minna Lukkala, Inrikesministeriet, Polisavdelningen
Bearbetning: Pamela Friström

Råd till unga

Polisen ger gärna råd till unga i olika situationer och erbjuder stöd och hjälp om det behövs. I de största städerna finns särskilda ungdomspoliser som man kan vända sig till i ärenden som berör unga. På polisstationen finns också närpoliser som känner problemen i det område han eller hon har ansvar för bättre än andra.

Närpolisverksamheten är en del av polisens huvudsakliga syssla. Bakom modellen för närpolisens verksamhet finns insikten om att bara genom att klarlägga vilka de bakomliggande lokala orsakerna till brott och störningar är och genom att olika myndigheter, sammanslutningar och de som bor i området samarbetar kan man lyckas med att bekämpa och förebygga brott och störningar.

Samarbetet mellan skola och polis för att bekämpa ungdomsbrottlighet är särskilt viktigt. Läs mera i broschyren om närpolisen.

Text: Anna-Minna Lukkala, Inrikesministeriet, Polisavdelningen
Bearbetning: Pamela Friström

I Finland, liksom i de flesta andra länder, är det straffbart att använda och inneha narkotika. Även tillverkning, försäljning, import och transport av narkotika är straffbart. Narkotikamissbruk leder ofta också till andra brott.

Målet för polisens arbete vid övervakning av alkohol- och drogmissbruk i vägtrafiken är att minska antalet personer som kör alkohol- och drogpåverkade och att gripa så många påverkade förare som möjligt.

Text: Anna-Minna Lukkala, Inrikesministeriet, Polisavdelningen
Bearbetning: Pamela Friström

Alkohol och droger

I Finland, liksom i de flesta andra länder, är det straffbart att använda och inneha narkotika. Även tillverkning, försäljning, import och transport av narkotika är straffbart. Narkotikamissbruk leder ofta också till andra brott.

Målet för polisens arbete vid övervakning av alkohol- och drogmissbruk i vägtrafiken är att minska antalet personer som kör alkohol- och drogpåverkade och att gripa så många påverkade förare som möjligt.

Text: Anna-Minna Lukkala, Inrikesministeriet, Polisavdelningen
Bearbetning: Pamela Friström

Familjevåld

Familjevåld kan ta sig uttryck i fysiskt eller psykiskt våld, frihetsberövande eller sexuella trakasserier. Familjevåld är ett brott och strider mot de mänskliga rättigheterna. Våldet riktar sig ofta till kvinnor men också äldre människor och barn blir utsatta.

Information om familjevåld:

Information om besöksförbud:

Text: Anna-Minna Lukkala, Inrikesministeriet, Polisavdelningen
Översättning och komplettering: Pamela Friström

Skydda din egendom

Du kan skydda ditt hem och dina ägodelar utan större besvär och till ett rimligt pris.

Ta till exempel alltid för vana att sätta din dörr i baklås när du går hemifrån. Skyddsmärk dyrbara föremål som cyklar eller hemelektronik och var försiktig när du handskas med pengar.

polisens webbsidor kan du läsa mera om hur du kan skydda din egendom och förebygga stölder och inbrott.

Text: Pamela Friström
Källa: Polisen