Dataskydd 

Du kan förbjuda den registeransvarige att använda uppgifter som gäller dig bl.a. för direktreklam och marknads- och opinionsundersökning.

Vid behandlingen av personuppgifter skall personuppgiftslagen, offentlighetslagen och i vissa fall särlagstiftning iakttas.

Datasekretessnämnden är det viktigaste beslutfattande organet i personuppgiftsärenden. Datasekretessnämnden kan under vissa förutsättningar bevilja registeransvariga tillstånd att behandla personuppgifter.


Källa: Justitieministeriet