Krigets regler 

Var och en av oss får dagligen höra i medierna om väpnade konflikter som äger rum på olika håll i världen. Krig orsakar varje dag oerhört stor nöd för tusentals och åter tusentals människor i världen.

Internationell humanitär rätt är ett system av regler som skyddar krigets offer. Reglerna skyddar de människor som inte deltar i strid, såsom sårade soldater, krigsfångar, civila, kvinnor, barn och äldre. Syftet med reglerna är att minska det lidande som krig ger upphov till.

Humanitär rätt är också nyckeln till ett tolerant samhälle utan våld.

På följande webbsidor kan du läsa mera om krigets regler, internationella avtal samt om det internationella skyddstecknet, det röda korset:

  • Genèvekonventionerna och humanitär rätt (Röda Korset, Sverige.)
  • Det röda korset är ett internationellt erkänt skyddstecken som skyddar civila, biståndsarbetare och sårade soldater i krissituationer. Därför finns det bestämmelser om hur och när man får använda emblemet under fredstid. (Finlands Röda Kors.)
Text: Marketta Eggleton Finlands Röda Kors
Översättning och komplettering: Pamela Friström