Säkerhetspolitik

(Material för år nio)

Utgångspunkten för Finlands säkerhetspolitik är att trygga landets vitala intressen i en värld av fördjupat samarbete. Landets politik går ut på att främja en på samarbete baserad utveckling av säkerheten i världen och inom närområdet.

Säkerhetspolitikens stöd är en trovärdig försvarsförmåga. Finland är inte medlem av någon militärallians. Samarbetet för att trygga freden och för krishantering är en central verksamhetssektor inom Finlands säkerhetspolitik. Finland deltar i detta samarbete i många sammanhang såväl inom Europeiska unionen som inom ramen för Natos partnerskap för fred, i Förenta nationerna och i OSSE.

Undervisnings- och bakgrundsmaterial

Allmänt

Hot mot säkerheten:

Utrikespolitik:

Internationella fördrag:

Finlands historia efter andra världskriget:

  • Arvet efter veteranerna Veteranernas krigsberättelser samt frågor och uppgifter som anknyter till Finlands historia.

Hela samhället deltar i försvaret:

Försvarspolitiska begrepp:

Undersökningar:


Text: Anna-Elina Karjalainen
Översättning och komplettering: Pamela Friström