Allmän ordning och säkerhet

Polisen svarar för ordning och säkerhet på allmänna platser.

I undantagsförhållanden utökas polisens uppgifter med bland annat övervaknings- och vaktuppdrag. Också polisens personalstyrka utökas.

För att trygga ordning och säkerhet i undantagsförhållanden kan också rörelsefriheten begränsas, antalet gränsövergångar minskas och begränsningar i trafiken in i eller ut ur landet införas. 


Text: Pamela Friström
Källa: Kadettkåren