Befolkningsskydd

Befolkningsskyddet behövs för att skydda människor och egendom, då det inte räcker med det normala räddningsväsendet som finns i kommunen.

Sådana avvikande förhållanden är krig och krigshot. Personalen inom räddningsväsendet i normala förhållanden kompletteras då med personer som utbildats för befolkningsskyddsuppgifter.

Befolkningsskyddet leds av civila myndigheter. Dess organisationer tas i användning först då statsrådet så beslutar. Kommunen och staten sköter om det allmänna befolkningsskyddet. Enskilda medborgare och sammanslutningar svarar för den egna beredskapen.


Text: Anna-Elina Karjalainen
Översättning och komplettering: Pamela Friström