Ekonomiskt försvar

Syftet med det ekonomiska försvaret är att trygga medborgarna uppehälle, samhällets grundläggande funktioner och tillgången av försvarsmateriel i olika krissituationer.

Såväl staten som näringslivet deltar i det ekonomiska försvaret.

Läs mera:


Text: Pamela Friström
Källa: Försörjningsberedskapscentralen