Försvarsinformation

I dagens informationssamhälle har aktuell information stor betydelse och i undantagsförhållanden är aktuell informationen av ännu större vikt.

Korrekt försvarsinformation förbättrar viljan att försvara landet och ökar folkets tillit till de styrandes åtgärder.

Välfungerande försvarsinformation:

  • Information om medborgarnas rättigheter
  • Information om medborgarnas skyldigheter
  • Information om det rådande läget
  • Information om myndigheternas åtgärder
  • Information om saker som påverkar medborgarnas säkerhet och dagliga liv
  • Förebygger och bekämpar rykten och propaganda

Länkar till webbsidor om försvarsinformation:


Text: Pamela Friström
Källa: Kadettkåren