Militärt försvar

Med försvarspolitik avses för det militära försvaret nödvändiga förberedelser och allmänna arrangemang, beslutsfattande och politisk styrning samt deltagande i verksamhet vars syfte är att upprätthålla internationell säkerhet och stabilitet. Försvarspolitiken anger grunderna för det militära försvaret.

Allmän information om försvarsmakten:

Försvarsmaktens organisation:

Text: Pekka Rapila, Kadettkåren
Översättning och bearbetning: Pamela Friström