Samhällets tekniska system

Nyare slag av hot som förknippar sig med det internationaliserade, teknifierade och nätverksbaserade samhället har växt fram. Detta har ökat behovet att förbereda sig för hot och störningar som riskerar försörjningssäkerhet och funktionsförmågan i samhällets grundstrukturer.

Grunden för de tekniska systemens försörjningsberedskap är en väl säkrad basinfrastruktur, för vilket ansvaret ligger hos innehavarna av systemen. Upprätthållandet av dess försörjningsberedskap är en del av företagens och organisationernas riskhantering.

Tekniska infrastrukturer som bör tryggas är

  • energinäten
  • dataöverföringsnäten
  • centrala informationssystem
  • elektronisk och tryckt masskommunikation
  • finansieringsaktiviteter
  • betalningsrörelsen
  • penningförsörjningen
  • service och upprätthållande tjänster för informationsteknologin
  • vattenförsörjningen och övriga centrala kommunaltekniska bastjänster

Läs mera om tryggande av funktionsdugliga tekniska system:


Text: Pamela Friström
Källa: Försörjningsberedskapscentralen