Trafiksäkerhet

Tusentals barn och unga rör sig ensamma i trafiken varje dag. För att förebygga och undvika olyckor är det därför viktigt att barnen vänjer sig vid och lär sig röra sig tryggt i trafiken redan som små.

Skolan har en viktig roll när det gäller att undervisa barnen i hur de tryggt kan röra sig i trafiken och hjälpa dem utvecklas till ansvarstagande, hänsynsfulla trafikanter som vuxna.

I den här sektionen har vi samlat information som stöd och hjälp i trafikfostran. En del av materialet riktar sig till den grundläggande utbildningen, en del till gymnasiet och en del är avsett att unyttjas i såväl den grundläggande utbildningen som gymnasiet.