Färdmedel i trafiken

Dina fötter, cykel, moped, bil och övriga motorfordon

Fotgängare

Fotgängarolyckor med barn inblandade inträffar oftast i korsningar. Den farligaste tiden är under senhösten och vintern i halka och mörker. Reflexer skulle hindra många påkörningar.

Som tema för trafikfostran som avser gångtrafik kan man ta upp riskfaktorer i samband med att fotgängare rör sig på vägen såsom att korsa vägar, att rusa ut på vägen, att röra sig på vägen och faror för fotgängare i mörker.

 • På Trafikskyddets webbplats finns säkerhetsinformation om fotgängaren i trafiken.
 • Trafikskyddets informationspaket Till fots och med cykel (pdf) går igenom de viktigaste trafiksituationerna och trafikreglerna för fotgängare och cyklister.

Cyklister

I korsningar sker de flesta allvarliga cykelolyckorna med barn inblandade. I allmänhet sker sammanstötningar med motorfordon. En plötslig sväng åt vänster är också en vanlig orsak till att en cykel hamnar under en bil.

Lämpliga teman i den trafikfostran som avser cykelåkning är till exempel säkra cykelområden och rutter, cyklistens position i trafiken, säker korsning av vägbanan, regler för cyklister, förutseende och identifiering av farliga situationer samt användning av cykelhjälm och annan säkerhetsutrustning.

 • På Trafikskyddets webbplats finns bakgrundsinformation om cyklistens säkerhet.
 • Trafikskyddets informationspaket Till fots och med cykel (pdf) går igenom de viktigaste trafiksituationerna och trafikreglerna för fotgängare och cyklister.

Mopedkörning

Eleverna i de högre årsklasserna börjar intressera sig för mopedkörning. Detta ger ett utmärkt tillfälle att påverka trafikkunskapen och -attityderna.

Mopedfrågor kan också tas upp under lektioner i tekniskt arbete. När eleverna utför service på sina mopeder får de samtidigt en introduktion i förbränningsmotortekniken. Kontrollera mopedens skick och säkerhetsutrustningens funktion.

Diskutera gärna mopedtrimning både med eleverna och med föräldrarna. Be polisen kontrollera mopederna till exempel på morgonen när eleverna kommer till skolan om trimmade mopeder ändå upptäcks hos eleverna.

Farliga situationer såsom körning i korsningar och på halt underlag kan behandlas i separata undervisningspass. Repetera mopedreglerna och diskutera relationerna mellan olika vägtrafikanter i samband med annan trafikfostran.

Att färdas i bil

Under skoltiden använder eleverna ofta kollektivtrafikmedel och skoltransporter. Vid väntan på skjuts och vid avstigningen förekommer många risker. Farliga situationer uppstår speciellt då eleverna rusar till bussen eller då de springer över vägen framför eller bakom en bil.

En elev kan påverka den egna säkerheten vid användningen av skolskjuts eller kollektivtrafik. Föraren måste garanteras arbetsro så att han kan koncentrera sig på körningen. Eleverna får inte heller störa övriga passagerare.

Skolskjutspassagerarens minneslista:

 • Vänta på skjuts vid en hållplats eller på avtalad plats, inte på vägbanan.
 • Håll pengarna eller biljetten i beredskap redan vid instigningen i bussen eller bilen.
 • Hälsa på föraren.
 • Rusa inte in i bussen och knuffa inte andra passagerare.
 • Låt alltid gamla personer och handikappade få sittplatser.
 • Sitt på den egna platsen när fordonet är i rörelse. Flytta fram till utgången först en liten stund före hållplatsen.
 • Om du mår dåligt meddela detta eller låt en kamrat meddela detta till föraren.
 • Kontrollera att du inte har glömt något i fordonet.
 • Vänta tills fordonet har lämnat hållplatsen och du kan se i alla riktningar innan du korsar vägbanan.
 • Använd alltid reflexer när det skymmer eller är mörkt.

I korsningar sker de flesta allvarliga cykelolyckorna med barn inblandade. I allmänhet sker sammanstötningar med motorfordon. En plötslig sväng åt vänster är också en vanlig orsak till att en cykel hamnar under en bil.

Lämpliga teman i den trafikfostran som avser cykelåkning är till exempel säkra cykelområden och rutter, cyklistens position i trafiken, säker korsning av vägbanan, regler för cyklister, förutseende och identifiering av farliga situationer samt användning av cykelhjälm och annan säkerhetsutrustning.

Under skoltiden använder eleverna ofta kollektivtrafikmedel och skoltransporter. Vid väntan på skjuts och vid avstigningen förekommer många risker. Farliga situationer uppstår speciellt då eleverna rusar till bussen eller då de springer över vägen framför eller bakom en bil.

En elev kan påverka den egna säkerheten vid användningen av skolskjuts eller kollektivtrafik. Föraren måste garanteras arbetsro så att han kan koncentrera sig på körningen. Eleverna får inte heller störa övriga passagerare.

Skolskjutspassagerarens minneslista:

 • Vänta på skjuts vid en hållplats eller på avtalad plats, inte på vägbanan.
 • Håll pengarna eller biljetten i beredskap redan vid instigningen i bussen eller bilen.
 • Hälsa på föraren.
 • Rusa inte in i bussen och knuffa inte andra passagerare.
 • Låt alltid gamla personer och handikappade få sittplatser.
 • Sitt på den egna platsen när fordonet är i rörelse. Flytta fram till utgången först en liten stund före hållplatsen.
 • Om du mår dåligt meddela detta eller låt en kamrat meddela detta till föraren.
 • Kontrollera att du inte har glömt något i fordonet.
 • Vänta tills fordonet har lämnat hållplatsen och du kan se i alla riktningar innan du korsar vägbanan.
 • Använd alltid reflexer när det skymmer eller är mörkt.

Eleverna i de högre årsklasserna börjar intressera sig för mopedkörning. Detta ger ett utmärkt tillfälle att påverka trafikkunskapen och -attityderna.

Mopedfrågor kan också tas upp under lektioner i tekniskt arbete. När eleverna utför service på sina mopeder får de samtidigt en introduktion i förbränningsmotortekniken. Kontrollera mopedens skick och säkerhetsutrustningens funktion.

Diskutera gärna mopedtrimning både med eleverna och med föräldrarna. Be polisen kontrollera mopederna till exempel på morgonen när eleverna kommer till skolan om trimmade mopeder ändå upptäcks hos eleverna.

Farliga situationer såsom körning i korsningar och på halt underlag kan behandlas i separata undervisningspass. Repetera mopedreglerna och diskutera relationerna mellan olika vägtrafikanter i samband med annan trafikfostran.

Text: Milla Vähäkainu, Trafikskyddet