Kartlägg trafikfällorna

Kartläggningen av trafikfällor är ett utmärkt exempel på metoder där undervisningen kan anknyta till elevernas närmiljö. En kartläggning av trafikfällorna under skolresorna, på skolgården och i närmiljön ger undervisningen ett relevant innehåll och samtidigt får man information för förslag till väghållarna om förbättringar.

Det väsentliga är att hitta lösningar: eleverna funderar över det säkraste agerandet vid problemplatser och hur problemplatserna kan göras säkrare. Som metod är kartläggningen av trafikfällor lämplig för elever i alla åldrar och genomförandet kan variera med elevernas ålder. I nybörjarundervisningen kan kartläggningen utföras i samarbete med föräldrarna. Samhällspåverkan är en del av processen.

Med kartläggningen som grund är det även möjligt att utarbeta ett lokalt undervisningsmaterial som stöd vid trafikfostran.

Säkerhetsutrustning

Följderna av en olycka kan lindras om säkerhetsutrustning används. Det skydd ett bilbälte ger uppskattas till exempel till nästan 50 procent. Cyklisternas dödsfall skulle minska till hälften om alla cyklister i Finland använde hjälm.

Webbresurser med anknytning till trafiksäkerhet

Text: Milla Vähäkainu och Minna Huopalainen, Trafikskyddet
Bearbetning: Pamela Friström