Mångvenskapliga lärområden

Med mångvetenskapliga lärområden avses teman, projekt eller perioder där eleverna har möjlighet att kombinera kunskaper och färdigheter från olika vetenskapsgrenar. Målet är att göra det möjligt att förstå förhållandet mellan olika fenomen och på vilket sätt de är beroende av varandra. De mångvetenskapliga lärområdena ska främja den grundläggande utbildningens mål och i synnerhet utvecklingen av mångsidig kompetens.

För att kunna garantera att alla elever har möjlighet att ta del av arbete med lärområden och att få undersöka det som de är intresserade av ska utbildningsanordnaren se till att elevernas studier innehåller minst ett mångvetenskapligt lärområde per läsår. Det är viktigt att eleverna får delta i planeringen.