Skolmåltiden

Skolbespisningen är en viktig del av skolans undervisning, fostran och omsorg om att eleverna mår bra. Den är också av central betydelse för folkhälsan. Tillräcklig, hälsosam och smaklig skolmat som äts utan stress är mer än enbart näring – det är en njutning som ökar trivseln i skolan. På samma sätt som man håller koll på skolmatens näringsinnehåll ska man också följa upp att maten smakar gott.

Ur förordet till publikationen Rekommendationer för skolbespisningen Statens näringsdelegation 2008

Om skolmåltiderna på Oph.fi

Allmänt om skolmåltiderna 

Relaterat

Rekommendationer för skolbespisningen (pdf, julkari.fi)

Se även

Om projektet Operation Skolmat (Marthaförbundet)
Operation Skolmats webbplats (Marthaförbundet

Bl.a. om hur skolmatsprojektet genomförts i Sjundeå: "Alla barn har rätt till bra mat" (Harriets blogg; Marthabloggen.fi)