Skolmåltidens uppdrag

Närmare beskrivningar av begrepp som hör samman med matfostran och skolmåltiden finns i läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen, eGrunder

Skolarbete som främjar lärande och välbefinnande (eGrunder)

Centrala begrepp

Måltidskunskap

  • Måltidssituationen utgör lärmiljön för måltidskunskap. Måltidskunskap är kunskaper och färdigheter om matens kvalitet och vilka vägar den kommit, matlagningsmetoder samt mat- och måltidskultur. I måltiden tillämpar eleverna sin näringskunskap och sin egen matkultur vid matval och i måltidssituationer och tillägnar sig samtidigt kunskaper, färdigheter och värderingar för sin egen vardag.

Övervakad måltid

  • Enligt lagen om grundläggande utbildning ska skolmåltiden vara övervakad. Måltidssituationen utgör en daglig lärmiljö för (kunskap om) välmående. Övervakning och handledning enligt elevernas ålder och förutsättningar utgör en del av matfostran, som bidrar till att eleverna upplever skolmåltiden som positiv och till att de utvecklar sin måltidskunskap och konsumentkunskap. I samband med måltiden kan eleverna handledas att uppföra sig väl, respektera andra och visa uppskattning för maten och måltiden. De ska uppmuntras att välja lämpligt stora portioner enligt näringsrekommendationerna och att upptäcka vilken betydelse maten och måltidssituationen har för deras välbefinnande.

Mål för matfostran

  • Matfostran är en omfattande helhet som främst läroämnet huslig ekonomi bär ansvaret för. Skolmåltiden är den dagliga lärmiljön för matfostran i förskoleundervisningen och i alla årskurser i den grundläggande utbildningen. Det centrala i matfostran är målen, innehållet och de pedagogiska modellerna i anslutning till mat, måltider, näring och konsumentkunskap.
  • Maten är det pedagogiska verktyget och måltidssituationen ska omfatta social växelverkan och kommunikation med beaktande av elevernas ålder, förutsättningar och individuella behov.

Mål för undervisningen i huslig ekonomi i årskurserna 1-2 och 3-6

Undervisning i huslig ekonomi kan ges redan i de lägre årskurserna om utbildningsanordnaren så beslutar (LP2014). Detta komprimerade material stödjer planeringen och genomförandet av undervisning i huslig ekonomi och matfostran i förskoleundervisningen samt i årskurs 1–2 och 3–6 i den grundläggande utbildningen.

Undervisning i huslig ekonomi i de lägre årskurserna (Edu.fi; Huslig ekonomi)