Det humanistiska och pedagogiska området

Utbildningsområdet för det humanistiska och pedagogiska området omfattar studieområdena för fritidsverksamhet och ungdomsarbete, undervisning och fostran samt språkvetenskaper.