Det naturvetenskapliga området

Utbildningsområdet omrfattar på andra stadiet studieområdet för databehandling. Databehandlingen har blivit en del av företagsledningen, med vars hjälp man kan knyta samman olika företagsekonomiska processer. Den möjliggör uppföljning i realtid av hur olika funktioner förverkligas i produktionen, förvaltningen och kundservicen.