Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och admistrativa området

Inom företagsekonomi och handel erbjuds produkter och tjänster för företag, den offentliga förvaltningen, samfund och privata personer. Den som avlagt examen inom branschen kan arbeta inom många olika näringsgrenar i uppgifter som kräver kunskap i företagsekonomi och handel. Samhälleliga och internationella förändringar samt ett växande antal nätverk mellan människor och funktioner inverkar direkt på kunskapskraven inom branschen. Datatekniken har en stor betydelse både inom handel och inom administration. Den ökade konkurrensen förutsätter flexibilitet av dem som jobbar inom branschen och av organisationerna.