Rekommendation om hälsomotion

År 1996 publicerades en rekommendation om hälsomotion (måttligt ansträngande motion, 30–60 minuter åt gången, flera gånger i veckan) i USA. Rekommendationen baserade sig på forskningsresultat om dos-responssambandet mellan motion och hälsa. Den rekommendation om hälsomotion som för närvarande gäller avviker inte väsentligt från den föregående rekommendationen.

Motion har en hälsomässig nyttoeffekt som huvudsakligen är oberoende av kön. Observera att rekommendationen om hälsomotion endast gäller vuxna; för närvarande finns det otillräckligt med forskningsrön som gäller barn. Rekommendationen är en sådan mängd motion som bidrar till att förebygga de största riskerna kring fysisk passivitet.

För att upprätthålla sin hälsa bör en vuxen person idka måttligt ansträngande motion eller annan fysisk aktivitet:

  •  flera dagar i veckan, helst varje dag
  •  minst 30 minuter per dag under ett eller flera pass

Stöd- och rörelseorganen behöver sådan motion som ökar muskelkraften och ledernas rörlighet samt förbättrar balansen:

  • stretching, gymnastik, dans, konditionsgymnastik, gymträning eller diverse bollspel 
  •  två gånger i veckan

Källa: UKK- Institutet > informationscentralen