Kultur

Till utbildningsområdet kultur hör 

  • Hantverk och konstindustri
  • Mediekultur och informationsvetenskaper
  • Musik
  • Teater och dans