Naturbruk och miljö

Till utbildningsområdet naturbruk och miljöområdet hör

  • Lantbruk
  • Trädgårdsskötsel
  • Fiskeri
  • Skogsbruk 
  • Natur- och miljöområdet