Nyckelkompetenser för livslångt lärande

Med nyckelkompetenser för livslångt lärande avses kompetens som behövs vid fortgående inlärning, för att kunna möta framtiden och nya situationer samt för att klara sig i arbetslivets föränderliga förhållanden. De utgör en viktig del av yrkeskompetensen och beskriver individens intellektuella spänst och förmåga att klara sig i olika situationer.

Nyckelkompetenserna för livslångt lärande ingår i målen för examensdelarna som kompletterar yrkeskompetensen (gemensamma studier) och kraven på yrkeskunnande i de yrkesinriktade examensdelarna samt i bedömningskriterierna för dem. Föremål för bedömning när det gäller de nyckelkompetenser för livslångt lärande som bedöms särskilt är följande: lärande och problemlösning, interaktion och samarbete, yrkesetik samt hälsa, säkerhet och funktionsförmåga.

Nyckelkompetenser för livslångt lärande är 

 1. Lärande och problemlösning
 2. Interaktion och samarbete
 3. Yrkesetik
 4. Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
 5. Initiativförmåga och företagsamhet
 6. Hållbar utveckling
 7. Estetik
 8. Kommunikation och mediekunskap
 9. Matematik och naturvetenskaper
 10. Teknologi och informationsteknik
 11. Aktivt medborgarskap och olika kulturer.