Social-, hälso- och idrottsområdet

Inom utbildningsområdet strävar man efter att möta klienten eller patienten som en hel människa, att främja, stöda och stärka hennes resurser och funktionsförmåga. I verksamheten vill man speciellt respektera varje människas självbestämmanderätt och stöda självständighet och främja hälsosamma livsvanor och allmänt välmående. Den ekonomiska situationen i samhället, förändringar i åldersstrukturen och en ökad internationalism medför nya utmaningar inom branschen.

Studieområden inom social-, hälso och idrottsområdet

  • Social- och hälsoområdet
  • Rehabilitering och idrott
  • Farmaci och annan läkemedelsvård 
  • Skönhetsbranschen
  • Odontologi och annan tandvård

Aktuellt: social- hälso- och idrottsområdet

Diaserien Idrottsexamina i Finland 2011

Materialet innehåller bland förteckningar över anordnare av förberedande utbildning, anordnare av utbildning och anordnare av fristående examina. Kontaktuppgifter för utbildningsanordnarna ges samlat.

Diaserien Idrottsexamina i Finland 2011 (pdf)

Publikationer

Barnen är framtiden (pdf)
Framtidscenarier och kompetensbehov inom dagvård och annan barn och familjeverksamhet Resultaten av en pilotgrupp inom VOSE-projektet