Teknik och kommunikation

Till utbildningsområdet hör (på andra stadiet) studieområdena:

  • Arkitektur och byggande
  • El- och automationsteknik & Informations- och kommunikationsteknik
  • Fordons- och transportteknik
  • Grafisk teknik och medieteknik
  • Livsmedelsbranschen och bioteknik
  • Maskin-, metall- och energiteknik
  • Process-, kemi- och materialteknik
  • Textil- och beklädnadsteknik
  • Övrig utbildning inom teknik och kommunikation