Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen

Inom turismbranschen säljer och handleder man vid transport, inkvartering, anordnande av kosthållning och programservice samt anordnande av program-, upplevelse- och övriga tjänster för inhemska och utländska turister. Man kan arbeta vid olika turismföretag och -organisationer. Branschen är internationell och består till stor del av nätverk. 

Utbildningsområdet turism-, kosthålls- och ekonomibranschen innehåller följande studieområden

  • Turism
  • Inkvarterings- och kosthållsbranschen
  • Huslig ekonomi och konsumentservice 
  • Rengöringsservice