Yrkesprov

I yrkesprovet visar de studerande genom att utföra arbetsuppgifter hur väl de har uppnått yrkesskicklighet i enlighet med grunderna för läroplanen och de krav som arbetslivet ställer.

Proven planeras och genomförs i samarbete med arbetslivsrepresentanter.

Yrkesproven ordnas i mån av möjlighet i samband med inlärningen i arbetet. 

Proven kan även genomföras på andra arbetsplatser eller i läroanstalternas arbetslokaler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagstiftning kring yrkesproven (Oph.fi)

Lagstiftning: Yrkesutbildning