Varför tar man i bruk yrkesprov?

Yrkesproven ur den studerandes perspektiv:

 • individualiserar studierna
 • gör studierna målinriktade
 • förenhetligar bedömningen
 • gör utbildningen mera arbetslivsorienterad och praktiskt inriktad
 • skapar tillfälle att visa yrkeskunskapen i praktiken
 • förbättrar sysselsättningen
 • ökar studiemotivationen.

Yrkesproven ur utbildningsanordnarens och lärarens perspektiv:

 • styr undervisningen och bedömningen i riktning mot läroplansgrunderna och det föränderliga arbetslivets behov
 • gör utbildningsanordnarens läroplansarbete mera målmedvetet
 • utvecklar studerandebedömningen och bedömningsmetoderna samt gör dem mångsidigare
 • ökar samarbetet mellan lärarna
 • ger läroanstalten tätare kontakter med arbetslivet
 • höjer kvaliteten på inlärningen i arbetet (målinriktning, autentiska arbetsuppgifter)
 • upprätthåller och utvecklar lärarens yrkesskicklighet
 • stärker läroanstaltens roll som regional utvecklare
 • ökar samarbetet mellan läroanstalterna
 • ger verktyg för självvärdering och information som grund för utvecklandet av utbildningen

Yrkesproven ur arbetslivets perspektiv:

 • gör det möjligt att mer än tidigare betona de kompetensområden som är viktiga för arbetslivet och inverka på hurdana arbetstagare som utexamineras i branschen
 • förbättrar yrkeskunskaperna hos de arbetstagare som utexamineras inom branschen
 • hjälper till vid rekryteringen
 • garanterar att olika läroanstalter håller samma kvalitet på yrkesutbildningen
 • innebär en utmaning för arbetskollektivet när det gäller inlärningen.