Organisaatio

Seurakuntaan liittyminen


Piirikonventti. Kuva: Jehovan todistajien tiedotusosasto

Jos joku haluaa tulla Jehovan todistajaksi, hänen täytyy hankkia itselleen selkeä kuva Raamatun opetuksista ja soveltaa niitä elämäänsä. Siksi kukaan ei voi saada tätä uskontoa syntyessään. Jehovan todistajilla ei ole lapsikastetta. Kun jollain on riittävä Raamatun tuntemus, niin arvostus kaikkea opittua kohtaan auttaa kehittämään läheisen suhteen Luojaan. Tällöin ihminen voi vihkiä elämänsä rukouksessa Jumalalle ja sen jälkeen hän voi julkistaa sen käymällä upotuskasteella. Silloin ihminen tulee osaksi maailmanlaajuista veljesseuraa ja paikallisen seurakunnan jäseneksi.

Seurakunnan rakenne ja toiminta

  • Jehovan todistajien seurakunnat pyrkivät jäljittelemään varhaiskristillisen seurakunnan jättämää mallia.
  • Jehovan todistajilla ei ole jakoa pappisluokkaan ja maallikoihin. Kaikki Jehovan todistajat, miehet, naiset, nuoret ja iäkkäät, osallistuvat vapaaehtoisesti hyvän uutisen kertomiseen Jumalan valtakunnasta. Näin he noudattavat Jeesuksen antamaa käskyä seuraajilleen ja tämä on Jehovan todistajille tärkein tehtävä ja siitä heidät tunnetaan hyvin.
  • Seurakunnissa on yleensä 50-150 jäsentä. Kokouspaikkaa kutsutaan valtakunnansaliksi.
  • Jehovan todistajilla on yleensä kolmena päivänä viikossa kokouksia, jotka kestävät yhteensä viisi tuntia. Suurimpaan osaan niistä voi yleisö osallistua samaan tapaan kuin tavallisen koulun luokassa voidaan käsitellä yhdessä eri aiheita. Kaikki kokoukset keskittyvät Raamatun lukemiseen ja sen tarkastelemiseen, miten soveltaa Raamattua omaan elämään.
  • Seurakunnassa on hengellisesti kypsistä miehistä koostuva vanhimmisto, joka ottaa johdon seurakunnan toiminnasta. Vanhimmistolla on päävastuu hengellisen opetuksen antamisesta. Raamattu esittää vanhinten pätevyysvaatimukset.
  • Kaikkiin kokouksiin on vapaa pääsy, myös niille jotka eivät ole Jehovan todistajia. Valtakunnansaliin voi tulla ja sieltä voi lähteä vapaasti. Nuoretkin ovat yleensä hyvin aktiivisia kokouksissa.
  • Jehovan todistajien kokouksissa ei koskaan kerätä kolehtia, mutta yleensä salin takaosassa on pari pientä lahjalaatikkoa, johon voi laittaa halutessaan lahjoituksia joko seurakunnan omiin tarpeisiin, esimerkiksi vuokraan, tai maailmanlaajuisen saarnaamistyön tukemiseen, kuten julkaisujen painamiseen.
  • Jehovan todistajilla on kolme kertaa vuodessa myös konventteja, joihin tulee enemmän väkeä eri puolilta maata. Myös niiden ohjelmassa keskitytään Raamatun sisällön tarkastelemiseen. Myös konventteihin ovat kaikki tervetulleita.
  • Näissä kokoontumisissa opetetaan Raamatun periaatteita, joiden on nähty toimivan hyvin jokapäiväisessä elämässä vielä nykyäänkin; mm. vahvistavan perhe-siteitä ja muita ihmissuhteita sekä auttavan vaikeissa tilanteissa.
Jukka Helenius | Jehovan todistajien tiedotusosasto