Sosiaalisen median hyödyntäminen opetuksessa

Digiajan koulu on kuin kaikkialle ulottuva kohtauspaikka, joka tarvitsee turvakseen yhteiset sosiaalisen median toimintamallit ja ohjeet siitä, miten opettajat, oppilaat, opiskelijat ja muut toimijat voivat monipuolisesti hyödyntää medioita, ilmaista itseään ja oppia turvallisesti, yhteisöllisesti ja vastuullisesti. Koulun digitaalinen näkyvyys luodaan yhdessä käyttöön otetuilla sosiaalisen median palveluilla ja koulun omalla verkkosivustolla. Yhteinen tavoite auttaa koulun kaikkia toimijoita ymmärtämään sosiaalisen median merkityksen opetuksessa, jolloin uusia toimintamalleja päästään kehittämään yhdessä.

Materiaalit on tehty tukemaan rehtoreiden, opettajien ja oppijoiden sosiaalisen median opetuskäyttöä. Materiaalit tukevat sosiaalisen median suosituksissa esille nostettujen toimintatapojen kehittämistyötä ja antavat konkreettisia malleja ja linkkejä.