Materiaalia 3- 6 vuosiluokkien kanssa työskentelyyn

Materiaalissa on lyhyitä tekstejä oppilaille ja joitakin valmiita kysymyksiä. Voit oppilaiden kanssa keskustellen työstää alla olevia aiheita ja teettää heillä ryhmätöitä. Kannattaa myös tarttua omasta mielestäsi tärkeisiin tai oppilaiden omiin kysymyksiin ja keskustella niistä yhdessä tai työstää niitä jossain sosiaalisen median palvelussa kuten wikissä, blogissa tai verkkoyhteisössä tai koulun omalla oppimisalustalla. Oppilaat voivat havainnollistaa asioita valitsemillaan ilmaisumuodoilla kuten videoilla, kuvilla tai kertomuksilla.