Materiaalia esiopetuksen ja 1-2 vuosiluokkien kanssa työskentelyyn

Esi- ja alkuopetuksen yhteisössä lapsi voi turvallisesti alkaa tutustua sosiaaliseen mediaan ja harjoitella sen käyttämistä. Kun sosiaalista mediaa otetaan käyttöön asteittain lasten ikäkauden mukaisesti, luodaan hyvä pohja tieto- ja viestintätekniikan laajalle eettiselle ja turvalliselle käytölle.

Sosiaalinen media tarjoaa oppijoille hyvän mahdollisuuden tekemiseen ja omien tuotosten esittelyyn. Sosiaalinen media tarjoaa myös vanhemmille tilaisuuksia osallistua koulun arkeen ja saada tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja uutisista. Yhteisiä tapahtumia tai vaikkapa vanhempainiltoja voidaan suunnitella yhdessä wikissä, ja niistä voidaan tiedottaa ja keskustella Facebookissa.

Lapsilla on sosiaalisessa mediassa rajattomasti mahdollisuuksia oman tekemisen dokumentointiin, mikä innostaa heitä tuottamaan materiaalia yksin tai yhdessä. Lasten tuotokset ja toiminnan dokumentointi antavat myös arvokasta tietoa toiminnan ja yhteisöllisyyden kehittämiseen. Videot, valokuvat, piirustukset, askartelujen kuvaaminen, kirjoitukset sekä musiikki- ja lauluesitykset voivat olla lasten sosiaalisen median tuotoksia. Leikkien dokumentointi tai vaikka oman koulumatkan kuvaaminen antaa lapsille mahdollisuuden tutkia ympäristöään median keinoin ja tuottaa materiaalia, jota voidaan integroida muuhun oppimiseen. Lapset voivat julkaista taidonnäytteitään esimerkiksi blogeissa, wikeissä ja taulutietokoneen (täppärin) sovelluksissa (appseissa).

Kun ryhdytte käyttämään sosiaalista mediaa, kerro lapsille netin turvallisesta käyttämisestä ja opeta heitä suojaamaan yksityisyyttään ja henkilötietojaan. Lasten tuotosten julkaisemiseen pitää kysyä vanhempien lupa heti lukuvuoden alussa. Huolehdithan myös lasten tekijänoikeuksien turvaamisesta!

Alla on ehdotus seinätauluksi. Näistä aiheista on hyvä keskustella lasten ja huoltajien kanssa.

Hyvää somea yhdessä

! Pidän huolta salasanoistani.
! Noudatan saamiani ohjeita.
! Käyttäydyn aina kivasti muita kohtaan.
! Merkitsen omat juttuni sovitulla tavalla.
! En levitä nettiin muiden tekemiä tuotoksia.
! Kannustan: ”Hei, olipa hieno juttu!” ”Kiitos!”
! Osallistun: ”Tehdäänkö yhdessä?”
! Kysyn apua, jos en tiedä tai osaa.