Materiaalia toisen asteen ja 7-9 vuosiluokkien kanssa työskentelyyn

Voit keskustella oppijoiden kanssa on hyvä keskustella alla olevista aiheista. Kannattaa myös tarttua omiin tai oppilaiden esiin nostamiin aiheisiin sosiaalisen median käytöstä. Kysymyksiä voi luokassa keskustelujen lisäksi käsitellä yhteisöllisesti jossain sosiaalisen median palvelussa, kuten wikissä, blogissa tai verkkoyhteisössä tai koulun omalla oppimisalustalla. Oppijat voivat havainnollistaa asioita valitsemillaan ilmaisumuodoilla, kuten videoilla, kuvilla tai kertomuksilla.