Käyttäydy kivasti, älä kiusaa

Kun kohtaat sosiaalisessa mediassa toisen ihmisen, kohtele häntä aivan kuin olisitte kasvotusten. Käyttäydy aina, niin opiskellessasi kuin vapaa-ajalla, yhteisöpalveluissa toisten kanssa niin, että kaikilla on mukavaa keskenään ja ilmapiiri on kannustava. Kunnioitat toisia noudattamalla yhteisiä toimintamalleja ja netikettiä.

Huonolla käytöksellä ja rumilla viesteillä saa osakseen ikävää viestintää. Jos satut hölmöilemään, toimi nopeasti ja pyydä anteeksi. Symbolisilla merkeillä, kuten hymiöillä, voit yrittää viestittää tunteistasi. Jotkut saattavat kuitenkin tulkita niitä eri tavoin kuin tarkoitat.

Miten voit ilmaista mielipiteesi niin, että ne edistävät opiskelutehtäväänne? Asiat on hyvä pyrkiä ilmaisemaan kannustaen ja loukkaamatta ketään. Muista myös, että toisen nimellä tai nimimerkillä esiintyminen ei ole kenenkään kannalta kivaa eikä myöskään sallittua.

Sosiaalinen media opiskelussa tarkoittaa yhdessä oppimista. Yhdessä luodut toimintamallit ja säännöt takaavat kaikille oppimista tukevan ja turvallisen työskentely-ympäristön. Ne tarjoavat sinulle hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja, joiden avulla voit yhdessä opiskelukavereittesi, opettajiesi ja oppilaitoksen ulkopuolisten toimijoiden kanssa oppia media- ja vuorovaikutustaitoja, joita tarvitaan jatko-opinnoissa ja työelämässä.

Keskustelun pohjaksi

  • Mitä tarkoittaa hyvä vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa?
  • Käytetäänkö sosiaalista mediaa opiskelussa eri tavoin kuin vapaa-ajalla?
  • Millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä havaitsette? Miten määritellään kiusaaminen?
  • Auttavatko sosiaalisen median toimintamallit ehkäisemään epäasiallista käytöstä?
  • Kuka päättää toimintamallien kehittämisestä? Miten ilmaistaan ärtymystä ja esitetään eriäviä mielipiteitä rakentavasti?
  • Miten menetellään, jos törmätään kiusaamiseen tai häiritsevään käytökseen?
  • Miten ilmoitetaan jonkun häiritsevästä toiminnasta sosiaalisessa mediassa?
  • Miten sosiaalisessa mediassa voi tukea omaa ja toisten opiskelua?
  • Mitä eri lyhenteet merkitsevät ja milloin niitä voi käyttää?