Opettajan rooli

Sosiaalisen median opetuskäytössä opettaja on kasvattaja ja oppimisen tukija. Tee itsellesi ja oppijoille selväksi ammatillisen ja yksityisen elämäsi rajat sosiaalisessa mediassa. Jos sinulla on oppijoita kavereina, muista, että he yleensä mieltävät sinut vain opettajana, joten käyttäydy ammattimaisesti myös sosiaalisessa mediassa. Voit käyttää tarvittaessa palvelujen mahdollisuuksia ryhmitellä kontakteja.

Sovi oppijoiden ja huoltajien kanssa pelisäännöistä heti alussa: milloin olet tavattavissa sosiaalisessa mediassa työasioissa? Voit halutessasi pitää kiinni virka-ajoista tai joustaa niistä. Pelisäännöt voivat olla yhteiset koko koululla, tai joka opettajalla tai ryhmällä voi olla omansa. Blogit ja wikit ovat hyviä välineitä tiedottamiseen ja yhdessä tekemiseen, yhteisöpalvelut taas mahdollistavat eri toimijoiden monipuolisen vuorovaikutuksen.

Oppijoille on hyvä antaa ikäryhmänsä ja taitojensa mukaisesti mahdollisuuksia kokeilla itse erilaisia palveluita ja välineitä, aluksi vaikkapa koulun omassa verkko-oppimisympäristössä. Oppijat voivat osallistua opetuksen suunnitteluun ja myös arvioida itse missä ja miten tehtävät kannattaisi suorittaa.

Parhaimmillaan sosiaalisen median palvelut antavat oppijoille monipuoliset mahdollisuudet ilmaista itseään ja omaa osaamistaan itselleen luontevalla tavalla. Ilmaisuun voidaan käyttää mm. käsitekarttoja, tekstiä, videota, ääntä, kuvaa tai näiden yhdistelmiä. Näitä voidaan julkaista muiden nähtäväksi esim. blogissa vaikkapa oppimispäiväkirjan yhteydessä tai yhteisöllisen työskentelyn pohjaksi wiki-palvelussa. Wikiä tai blogia voidaan höystää pikaviestimillä, keskustelualueilla tai chateillä. Niihin voidaan myös upottaa muissa palveluissa tehtyjä sisältöjä, esimerkiksi videota, ääntä, kuvia tai esityksiä.

Sosiaalisen median luonteva käyttö parantaa oppijoiden tieto- ja viestintäteknisiä valmiuksia ja on olennainen osa mediakasvatusta. Sosiaalisen median palveluihin voi tehtävänannoissa yhdistää käsillä tekemistä: piirtämistä, askartelemista, ja seikkailua luonnossa. Oppijat voivat dokumentoida, julkaista ja jakaa töitään ja tuoda esiin osaamistaan, vaikkapa koulun ulkopuolella harrastuksissa hankittua osaamistaan.

Työskentelyä kannattaa ohjata alusta saakka niin, että jakamisen kulttuuri ja yhteistyö ovat keskiössä, onhan tiimityö yksi työelämänkin avaintaidoista. Erilaiset palvelut soveltuvat erityyppiseen toimintaan. Kaikille palveluille on yhteistä vuorovaikutus ja aineistojen ja tiedon jakaminen muiden kanssa joko julkisesti tai rajatuille käyttäjille.

Esimerkkejä paljon käytetyistä palveluista

  • Yhteisöllinen tiedonrakentelu – wiki-palvelut (esim. wikispaces)
  • Oppimispäiväkirja, projektisivusto – blogit (esim. wordpress)
  • videoiden julkaiseminen, jakaminen kommentointi – Youtube, Vimeo
  • Pikaviestintä – Twitter
  • Yhdessä kirjoittaminen (google docs, etherpad)
  • Keskustelu (Yammer)
  • Esitysten tekeminen ja julkaiseminen (Prezi, Slideshare)
  • Kuvankäsittely (SumoPaint).

Turvallisuus

Sosiaalisen median palveluiden turvallinen käyttö lähtee aina käyttäjästä itsestään. Oppijoiden kanssa on syytä keskustella sosiaalisen median eettisestä ja hyvästä. Eettiseen käyttöön kuuluu vastuu, tilanteeseen sopiva kieli ja käyttäytyminen, lakien ja säädösten noudattaminen, kannustaminen ja yhteisön jäsenenä toimiminen. Muistuta myös, että kaikki sosiaalisen median palveluihin tallennettu yleensä jää verkkoon – ja saattaa myöhemmin tulla vastaan myönteisesti tai kielteisesti. Oppijoille on tehtävä selväksi mihin he sitoutuvat hyväksyessään palvelun käyttöehdot. Lähtökohtaisesti käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia eikä niitä luovuteta muille. Palveluiden yksityisyysasetukset on hallittava hyvin ennen palvelun ottamista käyttöön.

Häiritsevään käyttäytymiseen voi törmätä myös sosiaalisessa mediassa, eikä sitä ei saa koulussa sallia. Kaikilla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Häirinnästä kannattaa keskustella, samoin mahdollisesta kiusaamisesta verkossa – myös opettajaan kohdistuvasta kiusaamisesta. Mitä pitäisi tehdä, jos joku ”trollaa” tai ”fleimaa” (provosoi tai häiriköi) tai kiusaa muulla tavoin?

Oppijat ovat tulevaisuuden median käyttäjiä, päättäjiä ja kansalaisvaikuttajia: sosiaalisen median foorumit muodostuvat sellaisiksi, millaisiksi käyttäjät ne muodostavat. Koulu voi omalta osaltaan kannustaa ja kasvattaa hyviä, aktiivisia ja vastuullisia mediataitajia.