Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ulkopuolista taidekasvatusta, jota annetaan esimerkiksi musiikkioppilaitoksissa, tanssioppilaitoksissa tai kuvataidekouluissa. Taiteen perusopetuksessa jokaisella taiteenalalla on Opetushallituksen päättämät opetussuunnitelman perusteet, jotka löytyvät Opetushallituksen kotisivuilta (www.oph.fi).

Näiltä sivuilla on taiteen perusopetuksen pedagogisen kehittämisen tueksi tuotettua materiaalia. Esimerkiksi oppilaan arvioinnin tukesi laadittuihin materiaaleihin pääset tutustumaan taiteenalakohtaisten linkkien kautta. Sivuilta löytyy myös kuvauksia valtionavustuksilla toteutetuista kehittämishankkeista.

Alakoululaisille väriä syksyn alkuun

VärinautitLuokanopettajat Mona Palanen ja Anni Pöyhönen ovat julkaisseet Värinautit-sivuillaan kaksi maksutonta pedagogista materiaaliopasta. Materiaalioppaat sisältävät monipuolisesti tietoa Värinauteista sekä opettajille että oppilaille. Lisäksi niissä on taidekasvatustehtäviä oppilaille ja niiden avulla pääsee tutustumaan muihin Värinauttien materiaaleihin, joita voi hyödyntää opetuksessa.

Värinautit on taidekasvatuksellinen projekti, joka tuottaa pedagogista materiaalia alakouluikäisten lasten opetukseen. Projektin filosofian takana on monitaiteellinen lähestyminen kokonaisvaltaiseen taidekasvatukseen ja sen eri mahdollisuuksiin. Materiaalin avulla pyritään luomaan vuorovaikutustilanteita, joissa lapsen oma ääni ja kädenjälki pääsee esiin.

Sivuilta löytyy myös muun muassa maksuttomia värityskuvia.

VärinautitVärinautit-taidekasvatusprojektissa on tuotettu pedagogista materiaalia alakouluikäisten lasten opetukseen.