Kysymisen taito

Keskustelu ei aina lähde liikkeelle ilman kannustavaa kysymystä. Kysymysten avulla opettaja voi kanavoida keskustelua ja tuoda esiin näkökulmia kuitenkaan tyrkyttämättä omia näkemyksiään oppilaille.

Millainen on hyvä, uusia oivalluksia esiin houkutteleva kysymys?

  • Hyvä kysymys on sellainen, johon ei odoteta tiettyä vastausta, johon ei ole ennakolta oikeaa vastausta.
  • Hyvä kysymys herättää uusia ajatuksia sen sijaan, että houkuttelisi esiin tutun vastauksen.
  • Hyvä kysymys kutsuu pohtimaan aihetta tasavertaisesti.
  • Hyvä kysymys houkuttelee esiin tarkoituksenmukaisen keskustelun ja tunnelman.

Musiikkia voi kuunnella esimerkiksi pohtien, mihin tarpeeseen, tilanteeseen tai ongelmaan kyseinen teos vastaa. Mihin tarpeeseen vastaa esimerkiksi juhlava marssimusiikki, kansallislaulu, kehtolaulu, madrigaali, iskelmä?

Seuraavassa luvussa esittelen muutamia mahdollisia tehtävänantoja ja keskustelun avauksia. Lopuksi pohdin, mitä voi tehdä, jos ja kun keskustelussa joskus juututaan paikalleen.

Teksti: Leena Unkari-Virtanen