Lähteitä ja kirjallisuutta

Adorno, Theodor W. 1973. Einleitung in die Musiksoziologie. Gesammelte Schriften 14. Hrsg. Rolf Tiedemann. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 169–447.

Ahonen, Sirkka 1998. Historiaton sukupolvi? Historian vastaanotto ja historiallisen identiteetin rakentuminen 1990-luvun nuorison keskuudessa. Helsinki: Suomen historiallinen seura.

Brenifier, Oscar 2010: Keskusteleva opetus. Helsinki: Niin&näin.

Hyvönen, Leena 1995. Ala-asteen oppilas musiikin kuuntelijana. Helsinki: Sibelius-Akatemia.

Hyvönen, Leena 1997. Onko musiikin kuuntelukasvatus musiikin historian opetusta? Musiikkikasvatus, vol. 2 nro 2, 19–32.

Leipp, Emile 1977. La machine a écouter. Paris: Masson.

Linnankivi, Marja & Tenkku, Liisa & Urho, Ellen 1988. Musiikin didaktiikka. Helsinki: WSOY, 218–219.

MacDonald, Raymond & Hargreaves, Davis & Miell, Dorothy (toim.) 2002. Musical Identities. Oxford: Oxford University press.

Natvig, Mary 2002. Teaching Music History. Adlershot: Ashgate.

Rechardt, Eero 1993. Minuuden kokeminen musiikissa. Musiikkitiede 3, 19–33.

Saarikoski, Helena 2009. Nuoren naisellisuuden koreografioita. Spice Girlsin fanit tyttöyden tekijöinä. Helsinki: SKS.

Suoranta, Juha 1998. Aikuisoppijan merkitys modernissa ja postmodernissa teoriassa. Aikuiskasvatus 1/98.

Taylor, Cecil 1995. Autenttisuuden etiikka. Suom. Soukola, Timo. Helsinki: Gaudeamus.

Unkari-Virtanen, Leena 2002. Musiikin kuuntelun suloinen toimettomuus.

Unkari-Virtanen, Leena 2002. Uuden musiikin merkityksiä etsimässä.

Unkari-Virtanen, Leena 2005. Musiikin kuunteleminen, kulttuuriperintö ja musiikinopetus. Musiikkikasvatus, vol. 8, nro 2, 82–91.

Unkari-Virtanen, Leena 2009. Moniääninen musiikinhistoria. Heuristinen tutkimus musiikinhistorian opiskelusta ja opettamisesta. Studia Musica 39. Helsinki: Sibelius-Akatemia.