Osaajia, osallistujia, kuluttajia vai toimijoita?

Minkälaisia arvoja musiikkioppilaitosten kuuntelukasvatuksessa on? Minkälaisia taitoja ja tietoja halutaan edistää? Kuuntelukasvatukseen voi soveltaa Juha Suorannan näkemystä (1998) kasvatuksen kahdesta valtavirrasta, koulutuksen sopeuttavasta ja kriittisestä vaikutuksesta.

Sopeuttava kasvatus tähtää osaajien ja kuluttajien kouluttamiseen. Sopeutuvuutta painottavassa opetuksessa tavoitteena on antaa oppilaalle eväitä hyvään elämään, menestymiseen ja hyvinvointiin. Sopeutunut kuluttaja menee innokkaasti tarjolla oleviin konsertteihin, ostaa äänitteitä ja kokee elämyksiä ja taidenautintoja.

Kriittinen kasvatus puolestaan tähtää osallistujien ja toimijoiden esiinmarssiin, vastuullisten ja valitsevien ”oman elämänsä agenttien” kasvattamiseen. Kriittinen toimija pohtii, puntaroi, perustelee – ja lopulta valitsee omat sivistysihanteensa.

Sopeuttavan ja kriittisen kasvatuksen lisäksi historia-aineisiin liitetään usein myös kolmas määre: ymmärtävän ja suvaitsevan asenteen herättäminen niin omaa nykyistä elämää ja kulttuuria kuin myös mennyttä tai muuten erilaista kulttuuria kohtaan.

Valitsipa opettaja minkä tahansa näistä tavoitteekseen, hän on joka tapauksessa kulttuurivaikuttaja.

Teksti: Leena Unkari-Virtanen