Henkilöhahmon rakentaminen eri ikätasoilla sekä palautekeskustelu

Tässä artikkelissa käsitellään tarinoihin ja kertomuksiin liittyvien henkilöhahmojen rakentamista. Opetussuunnitelman perusteissa kyseinen aihealue esiintyy useassa opintokokonaisuudessa ja artikkeli pyrkii avaamaan henkilöhahmon rakentamisen ohjaamista eri ikätasolla ja tarjoamaan vinkkejä käytännön toteutukseen.

Artikkelissa tarkastellaan henkilöhahmon rakentamista ikä- ja etenemisjärjestyksessä erityisesti opetussuunnitelman kohtien Varhaisiän sanataide, 2. Kerronnan rakenteita ja käsitteitä sekä 3. Monimuotoinen kieli valossa.

Artikkelia voi käyttää sanataideopetuksen tukena henkilöhahmoja rakennettaessa ja sitä voi soveltaa haluamallaan tavalla. On kuitenkin tärkeää huomioida opitun asian syventäminen, jotta oppilaan motivaatio ja innostus säilyisi.

Artikkelin kirjoittaja Maami Heikkinen