Sanataiteen perusopetus: 10–12-vuotiaat

Tavoitteet:

  • keksiä omia seikkailuja ja sankarihahmoja sekä harjaantua kertomuksen suunnitteluun.

Sisällöt:

  • henkilöhahmojen kehittely: pyrkimykset ja ristiriidat sekä ajatuskartan käyttö tarinan juonen ja henkilöhahmojen rakentamisessa.


Aikaisemmin on opittu luomaan erilaisia itse keksimiä henkilöhahmoja. Seuraavaksi rakennetaan henkilöhahmoja, jotka ovat vastakkaisia toisilleen. Samalla tutustutaan henkilöhahmojen yksityiskohtiin, jotka kertovat henkilöhahmoista paljon sekä harjoitellaan tarinan kirjoittamista pyrkimyksen ja vastapyrkimyksen näkökulmasta.

Kirjoja, joissa esiintyy vastakkaisia henkilöhahmoja:

Tove Jansson: Muumipappa ja meri. WSOY 1965
Yrjö Kokko: Pessi ja Illusia. WSOY 1944
Eppu Nuotio ja Tuutikki Tolonen: Unienvaihtaja. Tammi 2005

Harjoituksia:

1. Keksi kaksi henkilöhahmoa, joilla on jokin vastakkainen ominaisuus. Kirjoita tarinakatkelmia, joissa nämä vastakohtaiset ominaisuudet ilmenevät. Harjoitus voidaan tehdä myös pareittain, jolloin hahmot pääsevät esiintymään. Esim. Pelokas/rohkea, pessimisti/optimisti.

2. Suunnittele tarina, jossa päähenkilö haluaa jotakin suunnattoman paljon, mutta kesken matkan kohtaa jotain sellaista, joka tulee hänen pyrkimyksen tielle. Miten päähenkilö ratkaisee tilanteen?

Kirjallisuus:

Repo Nina, Parkkola Seita: Timantinmetsästäjä, luovankirjoittamisen opas. WSOY 2004

Palautekeskustelu:

  • Oliko vastakohtaisten henkilöhahmojen luominen vaikeaa vai helppoa? Mikä oli helppoa, kivaa? Mikä vaikeaa? Miksi?
  • Mitä päähenkilösi tavoitteli? Oliko päähenkilön pyrkimyksen ja vastapyrkimyksen kohtaamisen kirjoittaminen vaikeaa vai helppoa? Miksi? Miten lähdit liikkeelle?
  • Mitä olet oppinut henkilökuvan luomisesta?

Tässä voi käyttää myös vertaispalautteen antamisen lomaketta, joka löytyy osiosta Esimerkkejä palautteista.