Sanataiteen perusopetus: 13–17-vuotiaat

Tavoitteet:

  • havainnoi ja kokeilee kielen keinoja
  • syventää kertomusten kirjoittamista henkilöhahmojen tasolla

Sisällöt:

  • henkilöhahmojen kehittely: pyrkimykset ja ristiriidat sekä ajatuskartan käyttö tarinan juonen ja henkilöhahmojen rakentamisessa.
  • erilaisiin henkilöhahmoihin eläytyminen ja roolissa kirjoittaminen
  • monologi ja dialogi

Henkilöhahmon luomisessa jatketaan vastakohtaisten henkilöiden rakentamista ja harjoitellaan kohtaamaan henkilöhahmojen syvällistä ja pinnallista olemusta. Millainen henkilö on ulkoisesti? Millainen sisältä? Millaisia salaisuuksia henkilöillä on? Miten sisäinen olemus vaikuttaa tarinaan? Harjoitellaan edelleen tarinan kirjoittamista pyrkimyksen ja vastapyrkimyksen näkökulmasta. Kirjoittaja voi käyttää apuna myös omaa kokemusmaailmaansa.

Kirjaesimerkkejä:

Sari Vuoristo: Säätiedotus merenkulkijoille. Gummerus 2007
Anniina Holmberg: Tarukuninkaat : Kuningas Lear, Macbeth. WSOY 2006
Tove Jansson: Muumikirjat

Harjoituksia:

1. Luodaan kaksi henkilöhahmoa. Toinen henkilö kuvataan fyysisiltä, toinen sisäisiltä ominaisuuksiltaan. Jokaisella hahmolla on joku fobia. Yhdistetään ominaisuudet yhdeksi henkilöksi ja kirjoitetaan tarinakatkelma roolissa, jossa päähenkilö joutuu kohtaamaan pelkonsa.

2. Kirjoita pidempää tarinaa, jossa esiintyy päähenkilöiden lisäksi vastahenkilö ja muita henkilöitä. Pureudu nimenomaan henkilöhahmojen pyrkimyksiin, erityisesti päähenkilön.

3. Kirjoita päähenkilön monologi, jossa henkilö harjoittelee vastahenkilön kohtaamista. Monologin jälkeen kirjoitetaan dialogi, jossa vastahenkilöt keskustelevat annetusta aiheesta.

Kirjallisuus:

Repo Nina, Parkkola Seita: Timantinmetsästäjä, luovankirjoittamisen opas. WSOY 2004

Palautekeskustelu:

Esittele oma henkilöhahmosi. Mistä ainekset tulivat? Mitä esikuvia henkilöllä on? Oliko henkilöhahmon pinnalliset ja syvälliset asiat helppoa löytää? Miten oma kokemusmaailma auttoi henkilökuvan luomisessa? Entä henkilöhahmon sijoittaminen tarinaan? Kuinka lähdit liikkeelle?
Oliko monologin ja dialogin kirjoittaminen helppoa? Onnistuitko omasta mielestäsi roolihenkilönä olemiseen?

Tässä voi käyttää myös vertaispalautteen antamisen lomaketta, joka löytyy osiosta Esimerkkejä palautteista.