Lähteitä ja kirjallisuutta

Heinonen, V. & Viljanen, E. 1978: Evaluaatio koulussa. Jyväskylän yliopisto.

Jääskeläinen, M. 2002: Sana kerrallaan: johdatus luovaan kirjoittamiseen. WSOY, Helsinki.  

Koppinen, M.-L.; Korpinen, E.; Pollari, J. 1994: Arviointi oppimisen tukena. Opetus 2000. WSOY, Porvoo.

Oriveden uudet opit 2003 (toim. Reijo Virtanen). Kansanvalistusseura, Helsinki.

Parkkola, S.; Repo, N; Linna, H.; Takkinen, O.-M.; Tolonen, T.; Mäkelä, M.-L. 2004: Timantinmetsästäjä – luovan kirjoittamisen opas. WSOY, Porvoo.

Pääjoki, T. 1999: Reittejä taidekasvatuksen kartalla – Taidekäsityksen merkityksistä taidekasvatusteksteissä, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja nro 52, Kampus kustannus, Jyväskylä. 

Taiteeksi tarinoitu oma elämä 2004 (toim. Inkeri Sava ja Virpi Vesa-Laukkanen), Opetus 2000, PS- kustannus, Jyväskylä. 

Taiteen paikka – koulusta ulos vai sisään -seminaari, 19.5.2005, Helsinki.